Funkcioneri


 Ime PrezimeFunkcija
1.Asim SarajlićZastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH
2.Kenela Zuko Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini FBiH
3.Dževad Hodžić Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini FBiH