Asocijacija mladih SDA Vogošća


Asocijacija mladih kao podmladak SDA osnovana je početkom 90-tih godina pod tadašnjim nazivom MOS i kao takva je ujedno najstarija organizacija koja radi i djeluje u okviru Statuta i Programa Stranke Demokratske Akcije.

  • Prioritetna obaveza AM SDA  je čuvanje emaneta
  • Naši osnovni  ciljevi su animiranje i  organizovanje  članova u cilju održavanja svjesti  o našoj hostoriji i identitetu
  • Edukacija i osposobljavanje članova kroz razne seminare za političko djelovanje
  • Primarna zadaća kroz naše djelovanje je očuvanje naše historije i stalno podsjećanje na istu, svjesni da bez znanja iz prošlosti ne možemo imati sigurnu budućnost a ko smo i šta želimo biti je isto kao i ko su i šta su željeli biti velikani naše prošlosti.

 

 ImePrezime
1.AmraHasagić, predsjednica
2.ArminaGrbo, potpredsjednica
3.AldinFerić, potpredsjednik
4.DženanAlić, potpredsjednik
5.DamirBajramović
6.MersidBradić
7.EdinBrkanić
8.EnisGrabovica
9.AvdoHadžić
10.JasminHandžić
11.MirelaHerak
12.SedinaKahriman
13.JasminKamenjaš
14.AdiKonaković
15.KenanOsmanović
16.EminaSinanović
17.EdinaSpahić
18.IndiraSuljić
19.SumejaŠejto
20.FarukTurković
21.AdvijaŠiljković