Asocijacija žena SDA Vogošća


Asocijacija  žena kao oblik aktivnosti članica i simpatizera, slijedi i provodi programske ciljeve Stranke demokratske akcije s ciljem jačanja i promoviranja temeljnih vrijednosti stranke u BH društvu, i to putem:-organiziranja zajedničkog djelovanja žena članova Stranke demokratske akcije i simpatizera SDA na poboljšanju položaja i uloge žena u organima SDA,

  • Poticanje javnog i političkog djelovanja žena i njihovog većeg učešća u procesu donošenja strateških odluka,
  • Razvijanje svijesti i afirmacije prava žena u smislu radno pravnog i socio-ekonomskog položaja žena,
  • Poboljšanje ekonomskog standarda žena,
  • Očuvanje tradicije, kulture i zdrave porodice,
  • Stvaranje preduslova za jednakopravan položaj u kontekstu usklađivanja prirodne i kulturne pozicije žena sa njenim radnim i političkim angažmanon,
  • Edukacija žena – političko obrazovanje žena članica SDA,
  • Osiguranje ravnomjerne zastupljenosti žena u svim segmentima društva,
  • Zaštite zdravlja , poboljšanje i isticanje važnosti i značaja temeljnih vrijednosti porodice u društvu, kroz odgoj djece , zaštitu  zdravlja i prava djeteta te značaju obrazovanja djece kako za njih same tako i za BH društvo,
  • Afirmaciji žena u ukupnom društvenom poretku,
  • Zaštite žena od nasilja svake vrste (  porodici, na radnom mjestu i društvu).

 

 Ime i prezime
1.Sabiha Salčin – Predsjednica
2.Aiša Halilović
3.Zlata Bjelica
4.Sedina Kahriman
5.Senida Duraković
6.Ferida Mašić
7.Đenana Kadija
8.Sabina Kečo
9.Elvedina Mehić
10.Šejla Oruč
11.Fahira Omerović
12.Harisa Kujundžić
13.Đana Planja
14.Amina Selimović
15.Samira Muratović
16.Mirela Herak
17.Meliha Junuzović
18.Merima Hajro
19.Ilvana Halać
20.Indira Suljić