Asocijacija FATMA SDA Vogošća


Asocijacija „ FATMA“ prvenstveno brine o djeci šehida, poginulih boraca i djeci povratnika sa jasnom vizijom neodvojivosti odgoja od obrazovanja, kako bi djeca stasala u stručnjake visokih moralnih kvaliteta.
Asocijacija poseban značaj daje svakoj djevojci, ženi majci kroz edukaciona predavanja, ohrabrujući ih da steknu što veći stepen naobrazbe, da su im dostupna sva radna mjesta koja neće povrijediti njihovu ženstvenost, da se uključuju u političke aktivnosti, jer to njie stvar prestiža, to je naša obaveza, a kada postanu majke, da ispred svih aktivnosti bude odgoj djeteta, jer samo tako može prosperirati, žena, dijete i društvo u kome živimo.

 

 Ime Prezime 
1.FatimaIšerić , predsjednica
2.NafaBaković- Mustafić , potpredsjednica
3.FikretaNazifović, potpredsjednica
4.AlmaŠahmanija
5.ElmaŠejto
6.EdinaIšerić
7.AidaMulahmetović
8.AidaMukladžija
9.IndiraHalač
10.ZakiraŠejto
11.MerimaHajro
12.AmerisaMehić
13.Ajla Alić
14.SelmaSulejmanović
15.NerminaDurmo
16.ZerinaMilavica
17.NermaMešković