Odbor za privredni ekonomski razvoj


  Odbor za privredni ekonomski razvoj
R.B.Ime i Prezime
1.Esmeralda Halač Dević, predsjednik
2.Razija Sipović, potpredsjednik
3.Haris Trnka
4.Senad Hasanspahić
5.Džafer Bajramović
6.Ramo Avdić
7.Sead Ramić
8.Asim Sarajlić
9.Ferhat Mešić
10.Imer Poračanin
11.Sejad Čolak
12.Nedžad Karić
13.Nihad Konaković
14.Edin Smajić
15.Muhamed kozadra
16.Sabit Kulaglić
17.Alisa Konaković
18.Alaga Mujčić
19.Amina Selimović
20.Said Poljo
21.Mehmed Mehić
22.Ibrahim Tabaković