Odbor za pitanje boraca, RVI i šehidski porodica


 Odbor za pitanje boraca, RVI i šehidski porodica
R.B.Ime i Prezime
1.Sedin Behlulović predsjednik
2.Kemal Ramić potpredsjednik
3.Suada Ćurević
4.Admir Čavčić
5.Abdulah Ibišević
6.Sejo Hadžić
7.Sabaheta Valjevac
8.Hido Kožljak
9.Indira Suljić
10.Smajo Alić
11.Fatima Išerić
12.Muhamed Softić
13.Ferida Mašić
14.Jasmin Softić
15.Almir Gradišić
16.Mufid Sokoljanin
17.Sead Kerla
18.Sadik Čutura
19.Ramo Hajro
20.Meho Ušanović
21.Ramiz Medić