Odbor za nauku i obrazovanje


 Odbor za nauku i obrazovanje
R.B.Ime i Prezime
1.Almira Softić predsjednik
2.Amer Veljan potpredsjednik
3.Elvedina Mehić
4.Zlata Bjelica
5.Halida Šejto
6.Almedin Mehić
7.Admir Jamaković
8.Tarik Šošić
9.Hamdija Kučević
10.Medžid Hasković
11.Emir Poljak
12.Ensar Kokor
13.Emira Sojkić
14.Indira Suljić
15.Dženita Hadžić
16.Fikreta Nazifović
17.Dženan Alić
18.Edina Spahić
19.Sabiha Salčin
20.Kasim Detlić
21.Arnela Nahić
22.Elvedin Brkić
23.Armin Ruhotina
24.Anis Mešanović
25.Amerisa Mehić
26.Mersiha Šahinbegović
27.Senida Buljubašić
28.Nermina Durmo
29.Lejla Omeragić
30.Elma Nevesinjac
31.Aiša Halilović
32.Kenela Zuko