Odbor za pravna pitanja


 Odbor za pravna pitanja
R.B.Ime i Prezime
1.Adis Kečo predsjednik
2.Dženan Alić potpredsjednik
3.Aida Zeković
4.Sadžida Brkanić
5.Jasna Sahihović
6.Fatima Išerić
7.Belma Bradić
8.Jasmin Alikadić
9.Alisa Konaković
10.Lejla Dumanjić
11.Nejra Kršo
12.Ferifd Otajagić
13.Muhidin Čardaković
14.Mirela Bahtović
15.Mirela Detlić
16.Adel Kopić
17.Ferid Kulovac
18.Sanela Čardaković
19.Ferida Otajagić
20.Đenis Imamović