Odbor za odnose sa javnošću i IT podršku


 Odbor za odnose sa javnošću i IT podršku
R.B.Ime i Prezime
1.Migdad Hasanović predsjednik
2.Džafer Dević potpredsjednik
3.Dženan Šejto
4.Salih Grizić
5.Midhat Kerla
6.Edin Pašić
7.Nejra Zulić
8.Saudina Hadžić
9.Hermina Išerić
10.Arnej Misirlić
11.Maida Dervišević
12.Đejna Sarač
13.Jasmin Handžić
14.Mirsad Krišćo
15.Vedad Kadrić
16.Muamer Kerla
17.Anel Trebinjac
18.Emina Kurtić
19.Fuad Podrug