Odbor za odnose sa nevladinim sektorom i vjerskim zajednicama


 Odbor za odnose sa nevladinim sektorom i vjerskim zajednicama
R.B.Ime i Prezime
1.Nermin Kovačević predsjednik
2.Fuad Podrug potpredsjednik
3.Haris Trnka
4.Dževad Jamaković
5.Dževad Masnopita
6.Enver Bogilović
7.Rasim Brković
8.Melisa Kadrispahić
9.Senida Duraković
10.Mirsad Kahriman
11.Amir Mustafić
12.Jasminka Hajdarević
13.Fikreta Nazifović
14.Elvis Kondžić
15.Nihad Halilović
16.Edina Išerić
17.Nejra Kršo
18.Esad Muratović
19.Bego Selimović
20.Naser Mehmedović
21.Jasmin Kamenjaš
22.Matilda Muhić