Odbor za logistiku


 Odbor za logistiku
R.B.Ime i Prezime
1.Sedina Kahriman predsjednik
2.Muamer Kulo potpredsjednik
3.Sabina Kečo
4.Amar Hasović
5.Nedžed Brkanić
6.Edin Brkanić
7.Senid Bjelica
8.Haris Topal
9.Admir Hasanović
10.Nermin Junuzović
11.Jasmina Gabeljić
12.Zakira Šejto
13.Ediba Atlić
14.Amra Hasagić
15.Muhamed Kozadra
16.Dženana Bešlija
17.Ferida Mašić
18.Jasmina Bekrić
19.Kenan Salanović
20.Amina Briga
21.Damir Prelo