Savjet SDA Vogošća


Savjet OO SDA Vogošća za praćenje i predlaganje politike po oblastima
1. Alisa Konaković, predsjednik

 

Savjet OO SDA Vogošća čine:

·        Odbor za privredni ekonomski razvoj

·        Odbor za ekologiju i turizam

·        Odbor za kulturu, sport i mlade

·        Odbor za logistiku

·        Odbor za nauku i obrazovanje

·        Odbor za odnose sa javnošću i IT podršku

·        Odbor za odnose sa nevladinim sektorom i vjerskim zajednicama

·        Odbor za pitanje boraca, RVI i šehidski porodica

·        Odbor za pravna pitanja

·        Odbor za sigurnost

·        Odbor za urbanizam i komunalnu privredu

·        Odbor za zdravstvo i socijalna pitanja